Naar inhoud

Openbare onderzoeken ruimtelijke ordening

Op deze pagina vindt u informatie over de georganiseerde openbare onderzoeken bij de totstandkoming van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Deze aanvragen kunnen ingezien worden bij de technische dienst tijdens de kantooruren. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het het college van burgemeester en schepenen worden, mondeling meegedeeld aan de burgemeester of aan een medewerker van de technische dienst.