Naar inhoud

Openbare onderzoeken milieu

Op deze pagina vindt u een bundeling van de georganiseerde openbare onderzoeken bij een milieuvergunningsaanvraag.

Deze milieuvergunningsaanvragen zijn ter inzage bij de milieudienst tijdens de kantooruren. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden aan het college van burgemeester en schepenen, mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een medewerker van de milieudienst.

 

 

 

 

 

Overzicht